Kvalitet

Kvaliteten af vore produkter sammen med den service vi yder er alt afgørende for at etablere og bibeholde et langvarigt samarbejde med vore kunder.

 

Vi gør vores yderste for at leve op til vore kunders krav om produktkvalitet via bl.a. overskuelige procedurer. Vores måleudstyr er som resten af vores maskinpark up to date og vores stab af dygtige medarbejdere har de rette holdninger til kvaliteten af eget arbejde og deres arbejdsplads generelt.

 

Vi tager gerne imod Deres auditører og vi gennemfører jævnligt audits sammen med vore kunder for at sikre at vi udnytter vores kapacitet optimalt med henblik på kvalitet og produktivitet.